×

SOSYAL YARDIM KARTI NEDİR ?

Sakarya’da ikamet eden vatandaşlarımızın kendisine en yakın ve en  avantajlı alışveriş merkezinden; verileni değil evinin ihtiyacına göre tercih ettiği; Gıda, Temizlik Ürünü, Giyim, Kırtasiye gibi tüm temel ihtiyaçlarını almasına imkan sağlayan “Ön Ödemeli Kart Sistemi”dir. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra vatandaşlarımız su, elektrik, doğalgaz fatura ödemelerini de Sosyal Yardım Kartı ile yapabilmektedir.

 

SOSYAL YARDIM KARTININ AMACI

Çağın şartlarına göre yenilenen sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak hazırlanan bu proje ile sosyal yardımlara çok farklı bir boyut kazandırılması amaçlanmıştır.

 

SOSYAL YARDIM KARTININ AVANTAJLARI NELERDİR ?

 • İhtiyaç sahipleri onuru zedelenmeden herkes gibi istediği alışveriş merkezinden yararlanma imkanına kavuşacaktır.

 • İhtiyaç sahipleri verileni değil, evinde ihtiyaç duyduğunu istediği markadan alabilecektir.

 • Vatandaşımız et, süt, kahvaltılık gibi beslenmenin temelini oluşturan besinleri alıp tüketebileceklerdir.

 • Gıda ihalelerimize giremeyen şehir esnafımız kazanç sağlamış olacak böylece ilçelerimizin ve şehrin ekonomisine de katkı sağlanacaktır.

 • Personel - Araç giderleri ile birlikte zaman ve iş gücü kaybı en aza indirilecektir.

 • Vatandaşlarımız bu sistem ile mesai saatleri ve günlerine bağlı kalmaksızın ihtiyaçlarını giderebileceklerdir.

 • Bürokrasi ve kırtasiye  işlemleri ortadan kaldırılarak, zaman ve mali tasarruf sağlanacaktır.

 • Yardım dağıtımında yaşanan, vatandaşın evde bulunamaması gibi vatandaşın ve personelin yaşadığı sıkıntılar sona erecektir.

 

SOSYAL YARDIM KARTI'NA KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Belediye sınırları içinde ikamet eden öncelikle; sosyal güvenceden yoksun dul kadınlar, muhtaç, yoksul,kimsesiz, düşkün ve engelli kişiler,

 • Deprem,sel,yangın vb.afetlere maruz kalmış olup ayni ve nakdi yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler,

 • Sakarya sınırları içindeki kamuya ait eğitim kurumlarında (ilkokul, ortaokul,lise ve yükseköğretim) eğitimini sürdürmekte olan ve sosyal incelemede muhtaçlığı tespit edilen öğrenciler,

 • Ülkelerinde yaşadıkları savaş,doğal afet vb. sebeplerden dolayı ülkemize yerleşen mülteciler ve sığınmacılar,

 • Müdürlüğümüz tarafından yapılacak sosyal yardım kartından yararlanabilirler.

 

SOSYAL YARDIM KARTINA NASIL BAŞVURABİLİRİM ?

 
 • Sosyal Yardım Kartından yararlanabilecek durumda olanlar Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü veya Çözüm Masasına,  başvuruda istenilecek evraklar ile müracaat edebilirler.

 • Bizzat başvuru olmasa dahi, basında yer alan, zabıta birimlerince veya muhtarlıkça tespit edilip belediyeye bildirilen ya da yardıma muhtaç olduğu her hangi bir şekilde öğrenilen yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz ve düşkünlere de re’sen yapılacak inceleme üzerine yardımda bulunulabilir.

 • Sosyal tespit elemanları tarafından saha çalışması yapılırken yerinde başvurusu alınanların müracaatları kabul edilir.

 • Müdürlükçe sosyal yardımlardan yararlanmak isteyen kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak gerektiğinde yerinde sosyal incelemesi yapılıp, sosyal inceleme formu düzenlenerek dosyası hazırlanır.

 • Sosyal inceleme formunda başvuranların genel durumları, istekleri ve ihtiyaçları ile bilgiler belirtilir.  Yardım almak isteyen kişinin dosyası düzenlendikten sonra Sosyal Yardımlar Değerlendirme Komisyonu’na gönderilir.

 • Sosyal Yardımlar Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmesi yapılarak, kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

SOSYAL YARDIM KARTI KULLANIM ŞARTLARI NELERDİR?

 • Kartlarla Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü içecek temini YAPILAMAZ. Tespit edilmesi halinde yardımlar durdurularak sosyal yardım kartı iptal edilecektir.

 • Kart sahibi, istenildiğinde; alışverişlerine ait fatura fişlerini Müdürlüğümüze ibraz etmekle yükümlü olacaktır. Alış verişler sistem sorumlusu tarafından online olarak takip edilecektir.

 • Kart Sahibi, İlçelerimizde her hangi bir POS cihazı olan alışveriş merkezlerinden, yerel marketlerden alışveriş yapabilir.

 • Su, elektrik, doğalgaz ve mobil faturalar ödenebilir.