×

Müdürlüğümüzde bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetleriyle birlikte engellilerin kayıtları yapılmaktadır. Engelliler, engel grubu, yaş, cinsiyet vb. kategorilerin bulunduğu bir programa kaydedilmekte, böylece Sakarya’ya ait bir engelliler veritabanı oluşturulmaktadır. Tüm özürlüler, özürlü yakınları, kurumlar ve vatandaşlar telefonla veya müdürlük merkezine gelerek faydalanabilmekte, taleplerine bağlı olarak kurum bünyesinde ya da kurum dışındaki ilgili birimlere yönlendirilmektedir.