×

 

Aile eğitimi, aile bireyleri olarak kişilerin bugünkü ve gelecekteki rollerinde rehber olmak üzere planlanmış bir eğitimdir. Aile eğitiminin amacı, birey ve ailelerin yeni koşullara uyum sağlamasını kolaylaştırmak, yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) ile aile ve çocuk yetiştirme konusunda bilgi vererek, anne-babaların olumlu ebeveyn becerilerinin geliştirilmesi, aile içi problemleri çözme yöntemleri ve aile bağlarının güçlendirilmesi, çocuk gelişimi ve eğitimi gibi ailenin gelişimine katkı sağlayacak içeriğiyle bilinçli ebeveyn olmayı desteklemektedir. Ayrıca ebeveyn, Aile Eğitimi ile çocuğun 0-3 yaş bebeklik, 3-6 yaş okul öncesi, 7-11 yaş okul çağı ve 12-18 yaş ergenlik dönemindeki gelişimine destek olmaktadır.