×

Çalışmanın amacı; engellilerimizin rahatça iş bulabildiği, daha çok engellinin iş piyasasında çalışmasını hedefleyen, çalışma ve alışveriş koşulları planlanırken, iş yerlerinin engellilerin ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenmesi ile engellilik bilincinin, yarışma yoluyla topluma kazandırılmasını sağlamaktır.