×

En büyük amacımız engelli çocuklarımıza özbakım ve içi becerileri kazanmalarında yardımcı olmaktır. Eğitim yalnızca okulda yürütülen bir süreç değildir. Eğitim çocuk okula başlamadan önce hatta doğumdan itibaren evde başlamaktadır .Bu bağlam içinde anne-babaların rolü ele alındığında, aile eğitiminin önemli olduğu görülmekledir. Bu durum engelli çocuğa sahip aileler açısından daha da önem kazanmaktadır. Engelli çocuğa sahip ailelerimize, çocuklarına özbakım becerilerini kazandırmalarında yardımcı olmak için eğitim seminerleri verilmektedir.